Gode råd til alle camelid ejere

Før du anskaffer dig camelider
Inden du anskaffer dig dyr, er det en god ide at lære så meget om deres adfærd som muligt – ikke blot for at forstå deres signaler og sprog, men også for at sikre, at du ikke utilsigtet opmuntrer til negativ adfærd.

Tag et kursus og/eller besøg andre, der har camelider. Få så meget information som muligt fra forskellige personer og lav ud fra dette et setup, som passer ind i din hverdag.

Her på foreningens hjemmeside kan du finde en mentorliste samt salgsannoncer, hvor vores medlemmer tilbyder støtte og kursus til alle interesserede.
Minimum 3 dyr
Alpacaer er byttedyr, hvilket formentlig spiller den største rolle I forhold til deres generelle adfærd. En alpaca vil fra naturens side undgå fare og eventuelle trusler, men er en af de få byttedyr, som har et så udbredt flokinstinkt, at de vil forsøge at samles og kæmpe mod et rovdyr, i stedet for at løbe væk, når det er muligt. På grund af dette er de ekstremt afhængige af flokken for at give dem sikkerhed og beskyttelse.

Ligesom andre flokdyr har alpacaerne et hierarki. Normalt betyder dette, at der i flokken vil være en eller to alfaer, som advarer de andre mod farer og disse vil blive særligt ophidsede, hvis de skilles fra flokken. På grund af denne sociale struktur anbefales det altid at have mindst 3 alpacaer gående sammen, da dette giver tryghed og skaber mulighed for udvikling af et sundt socialt hierarki.
Brug tid med dine dyr
Lær deres små signaler og lad dem blive trygge ved dine signaler, dufte og adfærd. På denne måde får du en rolig flok, også når du og dine gæster går imellem dem.
Lær dine dyr at kende
Selvom camelider har nogle fællestræk, så reagerer de ikke alle ens. Kend din flok og hver enkelt individs adfærdsmønster, så du hurtigt kan spotte afvigelser. Camelider viser sjældent tegn på svaghed/sygdom før meget sent, så det er de helt små afvigelser, som kan indikere, om der er noget galt. Lær hvem der kommer løbende til fodertruget og hvordan de hver især reagerer, når du kommer helt tæt på.
Tag gødningsprøver
Grundet fare for resistens er det ikke lovligt i Danmark at give behandling mod parasitter uden forudgående fund i gødningsprøve. Lav derfor en rutine, hvor du 2 - 4 gange om året får undersøgt gødningsprøver for at sikre at parasittrykket ikke er for højt og giv kun berørte dyr behandling med målrettet medicin (der findes mange typer parasitter og flere medicingrupper som hver især bekæmper forskellige typer).

Vi anbefaler derudover at man tager gødningsprøver, hvis man har dyr der taber sig eller virker svage, da parasitter kan være dødbringende og camelider ikke viser tegn på parasitter før det kan være for sent at behandle mod dem.
Vej dine dyr
Lav en rutine, hvor du regelmæssigt vejer dine dyr (f.eks. en gang om måneden) for at sikre dig at føl/ungdyr vokser, som de skal, og ingen dyr taber sig uden kendt årsag. Nedgang i vægt er som ofte første indikation på, at der er noget galt (eksempelvis parasitter eller tandproblemer).
Foder
Camelider lever primært af grovfoder (græs, hø, wrap…), så vær opmærksom på at denne har en god kvalitet. Kraftfoder, mineraler og lignende er tilskud og bør kun udgøre 5-10%.
Godbidder
Vær opmærksom på camelidernes lange hals og at store stykker hård frugt og grønt kan sætte sig fast. Mange camelider er glade for æbler, gulerødder mv men hvis de gives hele kan det få fatale konsekvenser. Observer dine dyr mens de fodres så du kan træde til.
Lav et fangeområde
Når du designer din stald/fold er det en god ide at tænke over, hvor du kan lave et område, hvor du naturligt får alle camelider over, hvis du skal indfange dem. Det kunne være en mulighed for at lukke stald/skur, hvor du fodrer dine dyr, så du har et område, hvor de er trygge og er vant til at komme.
Købsaftale
Sørg for at få en købsaftale, som indeholder detaljer omkring de(t) dyr du køber. Er der klare linjer mellem køber/sælger og vigtige informationer såsom helbredsoplysninger, købsvilkår mv kan du senere finde disse frem hvis der er tvivlsspørgsmål eller dyret skal behandles.