Registrering i CHR

Alle dyr af kameldyrsfamilien skal pr 11/5-2021 mærkes og registreres i CHR
I bekendtgørelsen er det beskrevet, at dyrene skal have en unik identifikation inden de bliver 9 måneder.
EU reglerne giver mulighed for, at dyr af kamelfamilien kan mærkes med enten øremærker eller en elektronisk transponder (chip). Det er derfor muligt for ejere af lamaer mv. at vælge en anden mærkningsmetode end øremærker.

Ejeren af dyrene skal sikre at antal dyr er opdateret i CHR senest syv dage efter identifikationen eller flytningen af dyret.
Derudover skal der føres log over besætningen, hvilket betyder at man skal kunne se hvilke dyr, der har forladt besætningen og hvilke der er kommet til med deres unikke identifikation.
Fortegnelserne skal for hvert enkelt dyr opbevares i mindst tre år efter, dyret er flyttet fra besætningen, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen.

Link til Bekendtgørelse

Vi anbefaler at benytte den app som CHR har lavet til registrering af dyr, da den er relativ intuitiv.

Alle kameldyr lægges under arten (kameler og lamaer) ifølge vejledning juli 2021.

Hvis du allerede har CHR nummer benyttes det eksisterende nummer og der oprettes blot ny besætning.

CHR